Välkommen till Ringströms Museum för Filateli!

Trelleborgaren Sigurd Ringström, eller Sigge som han kallades, är den internationellt kanske mest kände svenske filatelisten genom tiderna. Redan i unga år började han samla frimärken och byggde med tiden upp omfattande samlingar som i många avseenden är unika och innehåller objekt som inte ens finns i Postmuseums samlingar i Stockholm.

Sigge fick genom åren ta emot en rad utmärkelser för sina framstående forskningsinsatser. 1969 belönades han med Strandellmedaljen, 1977 fick han signera ”The Roll of Distinguished Philatelists” och 1983 tilldelades han Crawfordmedaljen.

1970 donerade Sigge och hans hustru merparten av samlingarna till en då bildad stiftelse med namnet Stiftelsen Ringströms Museum för Filateli. Samlingarna förvaras i bankvalv i Trelleborg, och möjligheterna att närmare studera dem har hittills varit mycket begränsade. Sedan några år pågår därför en successiv överföring till digitala media.

Genom den här hemsidan vill vi göra samlingarna tillgängliga för alla filatelister och övriga intresserade över hela världen. Innehållet är fritt och öppet för privat bruk, men för spridning till en vidare krets måste källan anges.

Denna första version omfattar bara en del av samlingarna, företrädesvis hämtade från den svenska delen, men kommer efter hand att byggas ut och kompletteras.